ในเมื่อเรามีไอน้ำอยู่ในอากาศ เราก็สามารถลักไอน้ำมาผ่านขบวนการผลิตจาก “พลังงานลม” ตามธรรมชาติทำให้เกิดน้ำดื่มบริสุทธิ์ได้ แนวคิดหลักในการผลิตกังหันลม WMS1000 โดย Eole Water ที่ใช้เวลากว่า 15 ปี ในการพัฒนา โดยสามารถผลิตน้ำได้ถึง 1,000 ลิตรต่อวัน

0
574

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/389959084547439