ในเมื่อไทยผลิตน้ำมันดิบได้เอง ทำไมต้องส่งออก กลั่นเองเพื่อใช้ในประเทศ ไม่ได้หรือ?

0
425

ที่มา : พ.ร.บ.ปิโตรเลียมปี 2514 เลวร้ายจริงหรือ?
https://goo.gl/R6yk5v

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/489426051267408:0