ไทยมีแหล่งน้ำมันมากที่สุดในโลกด้วยจริงหรือ

0
291

“ไทยมีแหล่งน้ำมันมากที่สุดในโลกด้วยจริงหรือ”
ที่บอกว่า ไทยมีแหล่งน้ำมันมากที่สุดในโลกนั้น ไม่เป็นความจริง แหล่งปิโตรเลียมของไทยมีลักษณะเป็นกระเปาะเล็กๆกระจายอยู่ และมีไม่มาก ส่วนที่บอกว่าควรส่งออกด้วยนั้น ความจริงไทยส่งออกน้ำมันดิบส่วนหนึ่งอยู่แล้ว ซึ่งน้ำมันดิบที่มีสารปนเปื้อนมากเกินไป เช่น สารหนู สารปรอท สารซัลเฟอร์ รวมถึงโลหะหนักและมีความหนืดสูง คุณสมบัติไม่เหมาะกับโรงกลั่นไทย ส่วนน้ำมันสำเร็จรูป เนื่องจากโรงกลั่นผลิตได้ในปริมาณที่เกินกว่าความต้องการภายในประเทศ ก็สามารถส่งออกได้เหมือนสินค้าทั่วไป
ที่มา : โพสต์ ‘เม็กซิโก เปิดสัมปทานปิโตรเลียมน้ำลึก’ https://goo.gl/g1QDNt