ไฮโดรเจน นวัตกรรมวัสดุกักเก็บพลังงานและวัตถุดิบตั้งต้นเพื่อสังเคราะห์เคมีภัณฑ์

0
295

? ไฮโดรเจน นวัตกรรมวัสดุกักเก็บพลังงานและวัตถุดิบตั้งต้นเพื่อสังเคราะห์เคมีภัณฑ์

?️ ปัจจุบันนักวิจัยไม่ได้มอง “ไฮโดรเจน” เป็นเพียงแค่เชื้อเพลิงที่สะอาดอีกต่อไป แต่ยังมองเป็น “วัสดุ” สำหรับกักเก็บพลังงานสีเขียว และ “วัตถุดิบตั้งต้นสะอาด” สำหรับผลิตเคมีภัณฑ์ อีกด้วย ก่อนหน้านี้ ที่เราผลิตไฟฟ้าได้จากพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์ ลม พลังงานน้ำ เราก็จะกักเก็บเอาไว้ในแบตเตอรี่ แต่ในกรณีนี้เราจะเก็บเป็นไฮโดรเจนแทน เพราะว่า มันยืดหยุ่นกว่าการเก็บในแบตเตอรี่ มันยืดหยุ่นกว่า หมายถึง เวลาจะเอาไปใช้ ก็เลือกใช้ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเอาไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า เปลี่ยนเป็นพลังงานกล เผาไหม้ให้ความร้อนอุณหภูมิสูง ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเซลล์เชื้อเพลิงภาคขนส่ง หรือจะเอาไปสังเคราะห์เคมีภัณฑ์ เช่น ปุ๋ย มาการีน น้ำมันเชื้อเพลิง ใช้สำหรับถลุงเหล็ก เป็นต้น หรือในเชิงระบบไฟฟ้า ไฮโดรเจน ถูกมองเป็น ตัวสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าได้ด้วย (Grid stabilizer) ในเชิงสิ่งแวดล้อม ไฮโดรเจน ถูกมองเป็น วัสดุที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ปรึกษาในต่างประเทศ ได้มองอนาคตของไฮโดรเจนไว้ยาวๆ ว่าการใช้ไฮโดรเจนจะมีสัดส่วนเป็น 1 ใน 5 ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของโลก

?️ อ่านต่อได้ที่ : FACEBOOK

? ที่มา : www.navigantresearch.com