? กองทุนน้ำมันไทย VS นอร์เวย์ *

0
281

?️ รายได้จากทรัพยากรปิโตรเลียมในนอร์เวย์ที่เป็นประเทศผู้ส่งออกพลังงาน ถูกกันไว้เป็นกองทุน เพื่อไปลงทุนให้งอกเงยสำหรับลูกหลาน ไม่ได้นำมาแจกจ่ายให้หมดไปกับคนรุ่นปัจจุบัน ขณะที่ในไทยที่เป็นผู้นำเข้าพลังงาน แม้รัฐเก็บรายได้และภาษีจากปิโตรเลียมเป็นจำนวนมาก แต่ก็ถูกใช้หมดไปในแต่ละปี ไม่เหลือไว้ให้ลูกหลาน และทรัพยากรในประเทศก็น้อยลงเรื่อยๆ

?️ ติดตามอ่านได้ที่นี่ : https://goo.gl/gdmYXW

? บทความโดย : ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
อาจารย์ประจำคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

?️ ภาพจาก : www.thetimes.co.uk

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/816251481918195