? การกำหนดราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น*

0
224

?️ คณะกรรมการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) เคยเสนอให้ยกเลิกสูตรราคาอ้างอิงหน้าโรงกลั่นแบบเทียบเคียงการนำเข้า (Import Parity) โดยให้กลไกตลาดเสรีเป็นตัวกำหนดราคา โดยอ้างอิงราคาตลาดสิงคโปร์ (mops) แทน แต่มีผู้ไม่เห็นด้วยโดยเสนอให้ตั้งราคาเทียบเคียงการส่งออก (Export Parity) แทน

?️ ติดตามอ่านได้ที่นี่ : https://goo.gl/DBTztZ

? ที่มา : พลังงานรอบทิศ : การกำหนดราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น

? หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ; วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2561

? โดย คุณมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน

?️ ภาพจาก : www.fluor.com

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/863364847206858