? การผลิตไฟฟ้าจากขยะ*

0
286

?️ การบริโภคทรัพยากรของคนในชาติ ก่อให้เกิดขยะมากมาย ทั้งขยะจากการทิ้งของเหลือในเขตชุมชน และขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีการจัดการที่แตกต่างกัน ในส่วนของขยะชุมชนนั้น ทางเลือกที่ดีและมีประโยชน์ คือเอาเข้าเตาเผาขยะ นำความร้อนจากการเผา มาขายเป็นพลังงานไฟฟ้าต่อไป

? ติดตามอ่านได้ที่นี่ : https://goo.gl/fCPkSu

? ที่มา พลังงานรอบทิศ : การผลิตไฟฟ้าจากขยะ

? บทความจาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ; พฤหัสบดีที่ 31 พฤศภาคม 2561

? บทความโดย คุณมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน

?️ ภาพจาก : www.incoreinsightlytics.com

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/831099200433423