? กิจการก๊าซธรรมชาติของไทยกำลังจะมีการแข่งขันและผู้เล่นหลายรายมากขึ้น โดย กฟผ. จะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในกิจการก๊าซธรรมชาติ ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

0
344

สถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU)

สถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU).นวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินขนาดใหญ่ในการก่อสร้างสถานีรับจ่ายก๊าซ LGN ใช้เวลาก่อสร้างไม่นานเท่าสถานีบนบก แต่ต้องเป็นท่าเรือน้ำลึกเพื่อรองรับเรือขนส่งก๊าซ LNG ที่จะมาจอดเทียบท่าเพื่อขนถ่ายก๊าซไปยังสถานีแบบลอยน้ำ#FSRU

โพสต์โดย กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อ วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2018

?️ นอกจากนี้ กฟผ. ได้รับมอบหมายให้ลงทุนโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (Floating Storage and Regasification : FSRU) แห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/914899822053360