? ขยะรีไซเคิล ทิ้งแบบไหนดีที่สุด ?

0
1667

?️ การแยกขยะเพื่อรีไซเคิลที่ถูกต้อง จะไม่ทำให้เจตนาที่ดีในการรีไซเคิลของทุกคนนั้นสูญเปล่าจากการเข้าใจผิดนะครับ ?

ที่มา : https://www.yaklakyim.com/

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/935107243365951