? ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ราคาก๊าซ LPG (2)*

0
299

?️ ราคาก๊าซ LPG ณ โรงกลั่น เป็นส่วนประกอบใหญ่ของราคาขายปลีก ก่อนรวมภาษี กองทุน และค่าการตลาด และได้เปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจากอดีตถึงปัจจุบัน

? ติดตามอ่านได้ที่นี่ : https://bit.ly/2AK59I0

? ทิศทางประเทศไทย: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ราคาก๊าซ LPG (2)

? หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2561

? บทความโดย : ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร
ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)

?️ ภาพจาก : www.thairath.co.th

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/888686914674651