? นวัตกรรมระบบท่อส่งก๊าซไฮโดรเจนจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเดิมที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

0
419

?️ จากโครงการความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมผ่านแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Smart Delta Resources Platform ทำให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดไอเดียในการปรับปรุงท่อส่งก๊าซธรรมชาติเดิมที่ไม่ได้ใช้แล้วให้เป็นท่อส่งไฮโดรเจนแทน โดยได้ทำสัญญาก่อสร้างไปเมื่อเดือนมีนาคม 2018 ที่ผ่านมา และล่าสุดได้เปิดใช้เฟสแรกในเดือนพฤศจิกายน 2018 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยท่อส่งนี้ จะส่งไฮโดรเจนจากบริษัท Dow Benelux ไปยัง บริษัท Yara ซึ่งท่อมีความยาวประมาณ 12 กิโลเมตร โดยมีบริษัท Gasunie เป็นผู้บริการระบบท่อส่งก๊าซไฮโดรเจน เพื่อนำไฮโดรเจนไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ ซึ่งมีความต้องการใช้ประมาณ 4,000 ตัน/ปี
และจากนวัตกรรมดังกล่าว การพัฒนาเพื่อส่งก๊าซไฮโดรเจนทางท่อทำให้ลดการใช้พลังงานได้กว่า 42 ล้าน kWh/ปี (เทียบเท่าความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติประมาณ 3,000 ครัวเรือน/ปี) และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 10,000 ตัน/ปี เลยทีเดียว

?️ อ่านต่อได้ที่ https://bit.ly/2BI71j4

? ที่มา: www.fuelcellsworks.com

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/945523338991008