? บทบาทของ กฟผ. สู่การแข่งขันเสรี*

0
269

?️ บทความเรื่อง กฟผ.ควรทบทวนบทบาทขององค์กร นั้น มีเสียงวิพากวิจารณ์ตามมาจากหลายฝ่ายว่าเป็นการลดบทบาทขององค์กร ความจริงในประเด็นนี้คือ นอกจากจะไม่ลดบทบาทของ กฟผ. แล้ว ยังกลับส่งเสริมบทบาทขององค์กรเสียด้วยซ้ำ เพื่อให้การทำงานดำเนินไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันกับเอกชนได้ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในฐานะผู้ปฏิบัติอย่างแท้จริง

?️ ติดตามอ่านได้ที่ : http://bit.ly/บทความบทบาทของกฟผ

? ที่มา : พลังงานรอบทิศ : บทบาทของ กฟผ. สู่การแข่งขันเสรี

? บทความจาก : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561

? บทความโดย คุณมนูญ ศิริวรรณ
นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน

ภาพจาก : news.gimyong.com

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน