? ปัจจัยกำหนดการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศต่างๆ*

0
257

?️ กระแสตอบรับรถยนต์ไฟฟ้า มีมากขึ้นเรื่อยๆในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก แต่เป็นการขยายตัวที่กระจุกอยู่เพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้น โดยมีจีน สหรัฐ อเมริกา ญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีปริมาณรถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุด แล้วปัจจัยใดบ้าง ที่ทำให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเหล่านั้น เติบโตอย่างรวดเร็จในช่วงที่ผ่านมา ปีที่ผ่านมา

?️ อ่านได้ที่ : www.scbeic.com/th/detail/product/4921

? ทิศทางประเทศไทย : ปัจจัยกำหนดการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศต่างๆ

? หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ; วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561

? บทความโดย : ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่
ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center (EIC)
ธนาคารไทยพาณิชย์

?️ ภาพจาก : www.scmp.com

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/916251135251562