? ปี 2561 มีเหตุการณ์สำคัญ ด้านพลังงาน อะไรบ้าง ?

0
455

**เนื่องจากมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นช่วงสิ้นปี ทำให้ปรับภาพไม่ทัน แอดมินต้องขออภัยด้วย และขออัพเดทตรงนี้นะครับ

#อัพเดท – ไฟฟ้า : หลัง GPSC ยื่นเรื่องใหม่ กกพ. เห็นชอบในหลักการให้ GPSC ควบรวมกับ GLOW ได้ในวันที่ 26 ธ.ค. 2561 โดย GLOW ต้องขาย GLOW SPP1 ให้แล้วเสร็จ เพื่อแก้ไขปัญหาลดการแข่งขันในบางพื้นที่

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/961987534011255