? พิพิธภัณฑ์ปิโตรเลียมในนอร์เวย์*

0
244

?️ พลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัว แต่คนไทยยังมีความรู้เรื่องนี้น้อย ผิดกับประชากรของประเทศนอร์เวย์ ประเทศผู้ผลิตปิโตรเลียมลำดับที่ 15 ของโลก พวกเขามีพิพิธภัณฑ์ปิโตรเลียมที่จัดได้ว่า ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นสถานที่เรียนรู้เฉพาะทาง เอาไว้สำหรับให้เยาวชนในประเทศ ได้เรียนรู้ ได้เห็นของจริงที่ใช้ในสถานที่จริง จะได้ทราบว่า พลังงานเป็นเรื่องที่พวกเขาควรให้ความสำคัญ

?️ ติดตามอ่านได้ที่นี่ : https://bit.ly/2LSlfQy

? บทความโดย : ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
อาจารย์ประจำคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

?️ ภาพจาก : norwaytravelguide.no

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/826926024184074