? ยุโรปกับการก้าวสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน*

0
243

?️ ในช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน สิ่งที่เห็นได้ชัดคือทางฝั่งยุโรปกำลังเตรียมตัวเข้าสู่ยุค Disruptive พลังงานน้ำมันจะยังคงอยู่แต่ปรับลดสัดส่วนลง โดยพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ ถูกนำมาใช้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงปี 2040 เนื่องจากเทคโนโลยีมีมากมาย แต่ละประเทศรวมถึงประเทศไทยควรศึกษาข้อมูลรอบด้าน และเลือกรูปแบบที่เหมาะกับประเทศของตน

?️ ติดตามอ่านได้ที่ : https://goo.gl/8M3sM8

? บทความโดย : ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
อาจารย์ประจำคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

?️ ภาพจาก : www.windies-online.com

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/897859733757369