? วิวัฒนาการพลังงานไทย คือ วิวัฒนาการพัฒนาชาติ

0
312

?️ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411 – พ.ศ. 2453) นั้น ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า น้ำมัน ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทย กลายมาเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในที่สุด กิจการด้านพลังงานของประเทศไทย ทั้งในด้านไฟฟ้าและน้ำมันนั้น ก็ได้มีจุดเริ่มต้นในรัชสมัยของพระองค์ และมีการพัฒนามาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครับ

 23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/924643611078981