? เพราะอะไรประชาชนถึงต้องลำบากมาเคลื่อนไหวนอกรอบอย่างวันนี้ ?

0
238

?️ภาคประชาชนสามารถมีส่วนร่วม ตรวจสอบ เสนอแนะ อย่างเป็นทางการตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการได้หรือไม่ ? ถึงเวลาหรือยังที่ต้องมีกระบวนการอย่างเช่น EITI ซึ่ง TDRI ถือว่าเป็น “มาตรฐานความโปร่งใสใหม่ให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม” ซึ่งได้ผลเป็นที่พอใจในหลายประเทศแล้ว ส่วนในประเทศไทย ครม. ก็อนุมัติแล้วตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2558

?️http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99314458

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/911856085691067