? แนวโน้มพลังงานโลกในอนาคต*

0
268

?️ ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่ก้าหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งกูรูหลายท่าน ก็ต่างออกมาแสดงแนวคิดเกี่ยวกับทิศทางพลังงานโลก ที่น่าจะเกิดขึ้นในอีก 20-30 ปีข้างหน้า…

?️ ติดตามอ่านได้ที่ : https://goo.gl/vFxgJe

? ที่มา : ทิศทางประเทศไทย : แนวโน้มพลังงานโลกในอนาคต

? หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ; วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561

? บทความโดย : ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์
นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์พลังงาน

?️ ภาพจาก : watt-logic.com

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/893796517497024