? คุณแฉ เราเช็ค : ราคาน้ำมันไทยแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน จริงหรือไม่ ?

0
314

คุณแฉ เราเช็ค : ราคาน้ำมันไทยแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน จริงหรือไม่ ?

? คุณแฉ เราเช็ค : ราคาน้ำมันไทยแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน จริงหรือไม่ ?

โพสต์โดย กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ERS เมื่อ วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2018

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/watch/?v=826464860896857