?️ ประเด็นพลังงานที่กำลังได้รับความสนใจในตอนนี้คือเรื่องของการประชุมคณะกรรมการกำกับ SEA โรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ ที่เพิ่งผ่านไป เพราะไม่ใช่แค่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เท่านั้น ที่ควรให้ความสำคัญ เพราะโครงการนี้ เป็นวาระระดับชาติ เป็นบันไดอีกขั้นของการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ให้คนไทยทั้งประเทศด้วย

0
293

?️ ติดตามอ่านได้ที่ : https://goo.gl/sGnCG8

? ที่มา : SEA โรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้*

? บทความโดย : ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
อาจารย์ประจำคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/924680001075342