?️ ปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนน้ำมันและก๊าซให้กลายเป็นสินค้าที่เราใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวัน มีตั้งแต่พลาสติก ไปจนถึงแบตเตอรี่ และฉนวนกันความร้อน องค์การพลังงานระหว่างประเทศคาดว่า ในอนาคต ความต้องการใช้น้ำมันและก๊าซในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของโลกจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นโดยตลอด แต่อนาคตปิโตรเคมีของไทยกลับมีความไม่แน่นอนเพราะก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยที่ใช้เป็นวัตถุดิบ (feedstock) มีแนวโน้มลดลง

0
438

?️ ติดตามอ่านได้ที่ : https://bit.ly/2Pd8x01

? ที่มา : ทิศทางประเทศไทย : ปิโตรเคมี : โลกสดใส แต่ไทยอาจแย่*

? หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ; วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561

? บทความโดย : ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์
นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์พลังงาน

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/951511745058834