?️ แผน PDP ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน กำลังดำเนินไปได้ด้วยดีในเรื่องของความมั่นคง แต่ถ้ามองในแง่ของผลกระทบในส่วนของภาคการผลิต ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรม การขนส่ง และอื่นๆ ในรูปแบบของก๊าซเรือนกระจก ประเทศไทยก็มี Paris Agreement ที่เข้าร่วมตั้งแต่ปี 2559 และมีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการวางแผนในระยะยาวด้วย

0
273

?️ ติดตามอ่านได้ที่ : https://goo.gl/sbUEMc

? บทความโดย : ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
อาจารย์ประจำคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

?️ ภาพจาก : news.gimyong.com

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/941594292717246