1 ใน 5 ความจริงที่คนไทยควรตระหนักเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของประเทศ ที่มา: “5 ความจริงที่ต้องรู้ ก่อนไทย (ใกล้) เจอวิกฤตความมั่นคงพลังงาน” คอลัมน์หุ้นส่วนประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 11 มีนาคม 2558

0
402

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/341284152748266:0