“10 ประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคน้ำมันมากที่สุดในโลก”

0
401

10 ประเทศผู้ผลิตน้ำมันมากที่สุดในโลก ผลิตรวมกันได้ 62.3 ล้านบาร์เรล/วัน(65%) และบริโภคน้ำมันรวมกันถึง 67.6 ล้านบาร์เรล/วัน(71%) สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศผู้ผลิตและบริโภคสูงที่สุด ส่วนประเทศไทยผลิตได้เพียง 0.5 ล้านบาร์เรล/วัน บริโภคน้ำมันอยู่ที่ 1.3 ล้านบาร์เรล/วัน จะเห็นว่าการใช้มากกว่าที่ผลิตได้ และไทยต้องนำเข้าถึงวันละ 0.8 ล้านบาร์เรล/วัน
http://bit.ly/2gGr8om
ที่มา : พลังงานรอบทิศ : 10 ประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคน้ำมันมากที่สุดในโลก
บทความจาก : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/569423846600961:0