2 ปี ERS กับความก้าวหน้าการปฏิรูปพลังงานไทย

0
355

ภาพบรรยากาศการจัดงานครบรอบ 2 ปี กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

13320561_492874047589275_7121576860467462575_o

ท่านประธานฯ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กล่าวต้อนรับสมาชิก และบรรยายสรุปความก้าวหน้าการปฏิรูปพลังงานไทย

13350537_492874044255942_5515102798463250856_o

ดร.ปิยะสวัสดิ์ อัมระนันทน์

13308218_492874100922603_321718513098742034_o

ดร.คุรุจิต นาครทรรพ บรรยายให้ความรู้เรื่อง สัมปทานที่จะหมดอายุ สำคัญแค่ไหน 

13346215_492874094255937_5939929429170541442_o

ดร.คุรุจิต นาครทรรพ

13340062_492874097589270_1397529303707100885_o

คุณฉกาจนิตย์ จุณณะภาต นักกฎหมาย ปตท. ร่วมบรรยายสรุปข้อมูล ไขข้อข้องใจเรื่องการคืนท่อก๊าซ ปตท.

13329592_492874160922597_6900562136797360138_o

คุณฉกาจนิตย์ จุณณะภาต นักกฎหมาย ปตท.

13323480_492874154255931_3333034647719994059_o

ดร.ปิยะสวัสดิ์ อัมระนันทน์ บรรยายให้ความรู้ประเด็นที่เกี่ยวกับการคืนท่อก๊าซ ปตท. ในแง่มุมของสาธารณสมบัติ และการใช้อำนาจมหาชน

13244046_492874150922598_6349165822804842840_o

คุณดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย บอกเล่าเบื้องหลังการทำงานจิตอาสา การบริหาร Facebook ERS

13340293_492874210922592_2531053847510750816_o

ผู้ร่วมงานให้ความสนใจรับฟังการบรรยายเป็นอย่างมาก 

13346234_492874207589259_5141430074378493527_o

13317024_492874214255925_62822574142236896_o

13301261_492874290922584_6364162104926722877_o

13330881_492874300922583_563012621842173613_n