4 เรื่องควรรู้ เกี่ยวกับ “ค่าไฟฟ้า

0
305

จากตัวเลขการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยในแต่ละปี มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งไฟฟ้าได้กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในชีวิตประจำวันที่ช่วยให้ความสะดวกสบายมากขึ้น อีกทั้งในอนาคตตามนโยบาย Thailand 4.0 จะขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำให้ “ไฟฟ้า” กลายเป็นเชื้อเพลิงหลักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และนี่คือ เรื่องจริงควรรู้ เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า : http://bit.ly/2ARHfpA

ที่มา : ทิศทางประเทศไทย : 4 เรื่องควรรู้ เกี่ยวกับ ‘ค่าไฟฟ้า’

บทความจาก : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560

บทความโดย : ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)
และโฆษกกระทรวงพลังงาน

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน