Dinner Talk 3 ปี ERS

0
277

Dinner Talk 3 ปี ERS

คอยติดตามภาพบรรยากาศ เนื้อหาสาระดีๆเพื่อบอกต่อความจริงจากงานสัมนา Dinner Talk 3 ปี ERSในหัวข้อ "แนวโน้มพลังงานไทยจะรุ่งหรือร่วง" กับ…1. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์2. ดร.คุรุจิต นาครทรรพ3. คุณมนูญ ศิริวรรณ และ4. คุณศิริพร ไชยสุตได้ที่นี่ กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ERS

โพสต์โดย กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ERS เมื่อ วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2017

คอยติดตามภาพบรรยากาศ เนื้อหาสาระดีๆ
เพื่อบอกต่อความจริงจากงานสัมนา Dinner Talk 3 ปี ERS
ในหัวข้อ “แนวโน้มพลังงานไทยจะรุ่งหรือร่วง” กับ…

1. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
2. ดร.คุรุจิต นาครทรรพ
3. คุณมนูญ ศิริวรรณ และ
4. คุณศิริพร ไชยสุต

ได้ที่นี่ กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ERS

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/watch/?v=654816321395046