ERS นำคณะฯ ร่วมเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน

0
512

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ดร.คุรุจิต นาครทรรพ และคุณอานิก อัมระนันทน์ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน (ERS) นำคณะสมาชิก และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมศึกษาเยี่ยมชม ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.จิตราภรณ์ เตชาชาญ ประธานกรรมการบริษัท และคุณคณพศ นิจสิริภัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับ

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/715820325294645