ERS นำคณะฯ ร่วมเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน

0
407

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ดร.คุรุจิต นาครทรรพ และคุณอานิก อัมระนันทน์ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน (ERS) นำคณะสมาชิก และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมศึกษาเยี่ยมชม ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.จิตราภรณ์ เตชาชาญ ประธานกรรมการบริษัท และคุณคณพศ นิจสิริภัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับ

20545260_715820038628007_5967043991717308275_o 22449858_715819968628014_1418106368164489185_n 22467677_715819875294690_9180196988214002577_o 22490007_715819811961363_6487348756763770096_n 22496161_715819921961352_5910446006043771745_o 22496169_715819938628017_5676322311439267621_o 22496170_715819601961384_3043068068591347280_o 22498906_715819538628057_8439964607424054191_o 22499120_715819865294691_2540013717267974995_o 22519284_715819931961351_6521954996317097179_n 22519692_715819868628024_7298943663602999128_o 22528913_715819648628046_2903594277952228936_o 22538663_715819818628029_3913980003637127140_o