ERS ได้รับเกียรติจากรองประธาน สสส. นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ นักต่อสู้คอร์รัปชั่นผู้อาวุโสภาคประชาชน มาร่วม “ผ่าความจริงพลังงาน” ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

0
296

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/382267805316567:0