Ft เป็นค่าผันแปรในแต่ละงวด 4 เดือน ของต้นทุนเชื้อเพลิงและอื่นๆ จากค่าไฟฟ้าฐานที่ปรับทุก 3-5ปี Ft มีไว้เพื่อให้ค่าไฟฟ้าที่ผู้บริโภคจ่ายสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากที่สุดในเวลาที่ใกล้กับการใช้ไฟฟ้าที่สุด …แล้วเหตุใด ผู้ใช้ไฟฟ้า จึงมักกล่าวหาว่าค่า Ft คือผู้ร้าย

0
449

หาคำตอบได้ที่นี่… https://goo.gl/pyz3tr

ที่มา : ทิศทางประเทศไทย : Ft คือผู้ร้ายใช่หรือ?
บทความจาก : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 หน้า 6

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/461168957426451:0