Outsource ทำไม ทำไมต้อง outsource

0
451

Outsource ทำไม ทำไมต้อง outsource
บริษัทใหญ่ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการจ้าง Outsource ภายนอก เข้ามาทำงานที่ไม่ใช่งานหลักๆขององค์กร ด้วยกันทั้งนั้น รวมทั้ง กฟน. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ
มี outsource แล้วดีอย่างไร??
ที่นี่มีคำตอบ
ที่มา : Q&A ค่าบริการ 38 บาท มาจากไหนhttps://goo.gl/JM5tMm