คุณถามเราตอบ

0
266

Q : ทำไมน้ำมันที่ขายให้คนไทยแพงกว่าน้ำมันที่ส่งออกไปขายประเทศเพื่อนบ้าน ?

A : ราคา ขายปลีกในประเทศ คือ เนื้อน้ำมัน + ภาษี + กองทุน + ค่าการตลาด

แต่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ ขายส่งต่างประเทศ คือราคาเฉพาะเนื้อน้ำมันเท่านั้น ซึ่งแต่ละประเทศจะไปบวกภาษีและค่าการตลาด
ก่อนกำหนดราคาขายปลีก

จากบทความ : ‘อธิปไตยพลังงาน’ วาทกรรมไร้ความหมาย

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/573992109477468:0