Home Tags กาแฟเป็นน้ำมัน

Tag: กาแฟเป็นน้ำมัน

video

รู้หรือไม่ว่าเม็ดกาแฟสามารถแปรรูปเป็นน้ำมันได้ !

รู้หรือไม่ว่าเม็ดกาแฟสามารถแปรรูปเป็นน้ำมันได้ ! ปกติการผลิตกาแฟจะต้องบดเม็ดกาแฟคั่วก่อน ซึ่งการบดจะได้กากกาแฟออกมา เราสามารถนำกากกาแฟเหล่านั้นมาเปลี่ยนให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อประโยชน์ในครัวเรือนได้ การแปรรูปกากกาแฟให้เป็นน้ำมันใช้กระบวนการ Pyrolysis ซึ่งเป็นกระบวนการให้ความร้อนประมาณ 400-800 องศาเซลเซียลกับชีวมวลและพลาสติกในสภาวะที่ไร้ออกซิเจน ซึ่งจะทำให้ให้ชีวมวลและพลาสติกสลายตัวกลายเป็นควันและเกิดควบแน่นในเวลาต่อมา ท้ายที่สุดจะได้น้ำมันเชื้อเพลิงที่นำไปใช้ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในร้านหรือครัวเรือนได้ ในกระแสการพัฒนาพลังงานสะอาดแบบนี้ การที่เราสามารถแปรเปลี่ยนขยะหรือสิ่งเหลือใช้ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงได้ เป็นการลดขยะให้กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี เป็นลดการใช้พลังงานหลัก และนับเป็นการพัฒนาพลังงานได้อย่างยั่งยืน ที่มา: https://www.facebook.com/PowerJunglePage/posts/200309954817812 #ERSFellowship #เข้าใจเพื่อไปต่อ #กาแฟเป็นน้ำมัน แสดงความคิดเห็นได้ที่: https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/1513714265505243

MOST POPULAR