Home Tags วันโอโซนโลก

Tag: วันโอโซนโลก

16 กันยายน วันโอโซนโลก

“โอโซน” ก๊าซที่ช่วยปกป้องโลกใบนี้ โอโซนเป็นก๊าซชนิดหนึ่งที่เกิดจากการจับตัวกันของออกซิเจน 3 อะตอม จะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับสถานที่พบ หากพบในชั้นบรรยากาศที่สิ่งมีชีวิตอยู่อาศัย (โทรโพสเฟียร์) จัดเป็นตัวร้าย เพราะเป็นอันตรายต่อร่างกาย หากสูดดมเข้าไปในปริมาณมากอาจทำลายปอดได้ หากพบในชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นไปชื่อสตราโทสเฟียร์ จัดเป็นตัวดี เพราะมีการรวมตัวกันเป็นชั้นบางๆ ที่ช่วยป้องกันรังสียูวีอันรุนแรงจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ลงมาทำร้ายสิ่งมีชีวิต เมื่อ ค.ศ.1978 นักวิทยาศาสตร์พบว่า ชั้นโอโซนเกิด “รูรั่ว” ขนาดมหึมา หากชั้นโอโซนรั่วไปมากกว่านี้ รังสีต่างๆ จากดวงอาทิตย์จะตกกระทบโลกในปริมาณที่เป็นอันตราย จึงเกิดความพยายามรักษาและฟื้นฟูชั้นโอโซนอย่างเร่งด่วนและมีการค้นพบว่าสิ่งที่ทำให้โอโซนเกิดรอยรั่ว คือ สารเคมีจากอุตสาหกรรมความเย็นและแอโรซอล เช่น...

MOST POPULAR