The General นวัตกรรมอาคารประหยัดพลังงาน ระดับ 7 ดาว ในออสเตรเลีย

0
312

? The General นวัตกรรมอาคารประหยัดพลังงาน ระดับ 7 ดาว ในออสเตรเลีย

?️ อาคาร The General ในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ถือได้ว่าเป็นอาคารประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง มีความสูง 8 ชั้น แบ่งเป็น 87 ห้อง ออกแบบโดยบริษัท C. Kairouz Architects ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน อาคารนี้ได้รับการรับรองว่าสามารถประหยัดพลังงานได้ในระดับ 7 ดาวเลยทีเดียว กระจกส่วนหน้าของอาคารนั้นทำจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีชื่อว่า Onyx Solar PV Glass สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 2,075 kWh/ปี และยังลดการปล่อย CO2 ออกสู่บรรยากาศได้ 1.95 ตัน/ปี นอกจากนี้แล้วการตกแต่งรอบตัวอาคารและภายในอาคารยังใช้กระจกใสเป็นส่วนใหญ่ ทำให้แสงสว่างผ่านได้ในหลายพื้นที่ของอาคาร ส่งผลทำให้ช่วยลดการใช้พลังงานและช่วยลดการใช้ทรัพยากรในการก่อสร้างด้วย

? อ่านเพิ่มได้ที่ FACEBOOK

ที่มา: www.inhabitat.com