กว่า 30 ปีที่ “สืบ” จากไป…ป่าไม้ไทยยังเหลือกี่ต้น ?

0
193

กว่า 30 ปีที่ “สืบ” จากไป…ป่าไม้ไทยยังเหลือกี่ต้น ?

1 กันยายน “วันสืบ นาคะเสถียร” วันสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมไทยที่ทุกภาคส่วนจะร่วมรำลึกถึงการจากไปของอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่เสียสละชีวิตตนเองเพื่อเรียกร้องให้สังคม ให้ความสำคัญ หันมาปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่า

สืบ นาคะเสถียร จากไปกว่า 30 ปี แม้สังคมจะหันมาให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ป่าเพิ่มมากขึ้น แต่น่าเสียดายว่าพื้นที่ป่าของไทยกลับลดลงทุกปี

พื้นที่ป่าไม้ประเทศไทยปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 31.58 ของพื้นที่ประเทศไทย หรือเท่ากับ 102.17 ล้านไร่ พื้นที่ป่าลดลง 0.02% ต่อปี (2557-2559) …ภาคที่มีพื้นที่ป่าเหลือน้อยที่สุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ …ภาคที่มีอัตราการหดหายของพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดคือภาคตะวันออก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ร้อยละ 25 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 ดังนั้นหากต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ตามเป้าหมายที่วาดหวังไว้จะต้องเพิ่มพื้นที่ป่าอีก 26 ล้านไร่

ในปี 2564 เรามาติดตามกันอีกครั้งว่าพื้นที่ป่าจะเพิ่มขึ้นได้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่

คลิกเพื่อดูสถิติป่าไม้เพิ่มเติมได้ที่นี่ https://gfms.gistda.or.th/stat

ที่มา

https://gfms.gistda.or.th/node/35

https://bit.ly/3bc8yy7

#6ปีERS #ERSFellowship #เข้าใจเพื่อไปต่อ #ป่าไม้ไทย #สืบนาคะเสถียร

แสดงความคิดเห็นได้ที่: https://web.facebook.com/ERSFellowship/posts/1427519970791340