ตัวอย่างของคนที่โพสต์ข้อความบิดเบือน สร้างความเกลียดชัง ในที่สุดก็ต้องลงเอย ด้วยชะตากรรมเช่นนี้

0
317

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ได้ยื่นฟ้องนายศรัลย์ ธนากรภักดี เจ้าของ facebook ทวงคืนพลังงานไทยและอื่นๆ ต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ ตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.1026/2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 (ซึ่งเป็นช่วงที่นายปิยสวัสดิ์ฯ ยังไม่ได้มาดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.) ว่าจำเลยมีความผิดฐานนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และมีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญาฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย

ศาลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี แต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา จึงพิพากษาลดโทษ ลง 1 ใน 4 เหลือลงโทษจำคุก 9 เดือนไม่รอลงอาญา สรุปผลการพิพากษาได้ดังนี้

1.จำเลยมีความผิดฐานนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จตาม มาตรา 14(1)(5) ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เช่น การโพสต์ข้อความ “…คู่ผัวตัวเมียที่สุขสบายกับทรัพยากรพลังงานของชาติ!!! ขณะที่คนไทยทั้งแผ่นดิน อยู่แพงกินแพง ..ขัดขวางการปฏิรูปพลังงานเพื่อคนไทย!!!” และการเผยแพร่ภาพโจทก์และภรรยาพร้อมข้อความ “…ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็นอดีต รมต พลังงานในยุคขายชาติ อานิก อัมระนันทน์ เป็นสส.พรรค ปชป ที่ไว้ใจไม่ได้ภายในพรรค เล่ห์เหลี่ยม สับปลับ กลับกลอก เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง…”

จำเลยต่อสู้โดยมีนายปานเทพ มล.วัลย์วิภา พญ.กมลพรรณ และนายสมมาตร มาเบิกความสนับสนุนประกอบเอกสารต่างๆ ศาลพิจารณาเห็นว่าจำเลยเบิกความลอยๆ พยานเอกสารที่จำเลยอ้างไม่มีความน่าเชื่อถือรวมทั้งไม่มีพยานของฝ่ายจำเลยคนใดยืนยันถึงพฤติกรรมของโจทก์ตามที่จำเลยโพสต์ข้อความได้ ประกอบกับข้อเท็จจริงไม่ปรากฎว่าโจทก์ซึ่งเคยได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเคยถูกดำเนินคดีหรือมีความประพฤติไม่ชอบหรือทุจริตต่อหน้าที่แต่อย่างใด

ดังนั้น ศาลจึงพิจารณาว่าคำเบิกความของโจทก์มีน้ำหนักให้เชื่อว่าเป็นความจริง และเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยได้ว่าจำเลยโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จและใส่ความโจทก์ให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง

2. จำเลยกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามมาตรา 328 ประมวลกฎหมายอาญา ศาลพิจารณาว่าข้อความที่จำเลยโพสต์ทำให้คนอื่นเข้าใจว่าโจทก์ประพฤติชั่วหรือทุจริตในหน้าที่การงาน และมุ่งประสงค์ให้ร้ายทำลายชื่อเสียงของโจทก์ โดยจำเลยซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับสูงและประกอบอาชีพเป็นถึงวิศวกรควรจะพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดเสียก่อน จึงไม่ใช่การแสดงความเห็นหรือข้อความโดยสุจริต จำเลยไม่อาจอ้างเหตุยกเว้นความรับผิดตามมาตรา 329 (3) ประมวลกฎหมายอาญาเพื่อปฏิเสธความผิดได้

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/416465201896827