ถ้าจะ “ผลิตไฟใช้เอง” ด้วยพลังงานหมุนเวียน ต้องคำนึงถึงอะไรกันบ้าง ?? 

0
580

หากจะติดตั้งระบบพลังงานหมุนเวียนผลิตไฟฟ้าในที่พักอาศัย ทางการสหรัฐฯ  ได้แนะนำไว้ว่า ต้องมีการวิเคราะห์ปริมาณการใช้ไฟ ศึกษากฎระเบียบ ไปจนถึงการตัดสินใจว่า จะเป็นระบบที่เชื่อมกับสายส่ง (On Grid) หรือไม่ (Off Grid) และต้องทำความเข้าใจกับทางเลือกของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถานที่ของเรา หากกำลังจะสร้างบ้าน ก็ควรผนวกรวมระบบผลิตไฟฟ้าเข้ากับการออกแบบ เพื่อให้ได้บ้านที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง?

?ขนาดของระบบ เพราะจะเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่จะตามมา

?พลังงานที่ใช้ขึ้นลงมากน้อยอย่างไรในหนึ่งวัน และตลอดเวลาทั้งปี

?ปริมาณที่คุณสามารถปรับลดได้

ทั้งนี้ ยังต้องคำนวณ Load ของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ตู้เย็น ซึ่งใช้ไฟตลอดเวลา หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น เช่น เตา เครื่องมือ ที่ใช้ไฟเป็นครั้งคราว ซึ่งหากวางแผนว่าจะใช้เฉพาะเวลาที่สามารถผลิตไฟฟ้าเพิ่ม ก็อาจลดขนาดของระบบที่จะลงทุนได้

ทั้งนี้ จะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ หรือภูมิอากาศ-ภูมิประเทศของเรา ว่าจะเหมาะกับระบบ ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ระบบไฟฟ้าจากลม หรือระบบไฟฟ้าจากพลังน้ำแค่ไหน นอกจากนี้ยังมีระบบไฮบริดแดด-ลมให้เลือกได้อีกด้วย ระบบนี่จะทำให้ได้จุดสูงสุดของการผลิตไฟฟ้าจากทั้งแสงอาทิตย์และลมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
อาจจะเลือกใช้แค่ระบบเดียว หรือผสมผสานกันมากกว่า 1 ระบบซึ่งจะทำให้ได้พลังงานมากขึ้นและความพึ่งพาได้ที่สูงขึ้นด้วย

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าควรคำนึงถึงจุดคืนทุนหลังจากลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและ อย่าลืม ! ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตและกฎระเบียบต่าง ๆ ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วย

#6ปีERS #เข้าใจเพื่อไปต่อ #ERSFellowship

ที่มา: https://www.energy.gov/energysaver/buying-and-making-electricity/planning-home-renewable-energy-systems

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่: https://web.facebook.com/ERSFellowship/photos/a.313664145510267/1360613560815315