ถ้าให้เอกชนเข้ามาขายไฟฟ้า ค่าไฟจะแพงขึ้น เพราะเอกชนก็จะเอาแต่กำไรสูง ๆ จริงหรือ ?

0
1164

Q: ถ้าให้เอกชนเข้ามาขายไฟฟ้า ค่าไฟจะแพงขึ้น เพราะเอกชนก็จะเอาแต่กำไรสูง ๆ จริงหรือ ?

A: ไม่จริงค่ะ การให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้านั้น ทำผ่านกลไกการแข่งขันซึ่งทำให้ได้ต้นทุนถูกที่สุด โรงไฟฟ้าเอกชนที่จะได้สร้างต้องชนะการประมูลแข่งขัน โดยราคาที่เข้าประมูลจะต้องต่ำกว่าต้นทุนสร้างโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ในช่วงนั้น ๆ จึงไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระค่าไฟสำหรับผู้บริโภคค่ะ เพราะถ้าเอกชนไม่ได้สร้าง กฟผ. ก็จะเป็นผู้สร้างเอง ซึ่งอาจจะแพงกว่าที่เอกชนประมูลก็ได้

จริงอยู่ กำไรเอกชนเข้ากระเป๋านายทุน แต่ก็ไม่แปลกเพราะเงินลงทุนมาจากเอกชน และเขาต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลให้รัฐก่อน

นอกจากนี้ ระบบของเอกชนมีความคล่องตัว การควบคุมค่าใช้จ่ายที่รัดกุมและการดูแลประสิทธิภาพได้ดีกว่าของภาครัฐ (ซึ่งก็แปลว่าโครงการเดียวกันหรือโรงไฟฟ้าแบบเดียวกัน ถ้าเอกชนทำอาจจะได้กำไรสูงกว่าภาครัฐ) ซึ่งถ้าจัดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมก็จะป้องกันไม่ให้เกิดกำไรเกินควร เศรษฐกิจของเราจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการให้รัฐทำเองทุกอย่าง

ในช่วงหลังที่มีการเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าเอกชนโดยไม่มีการประมูลนั้น ERS ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และได้ท้วงติงฝ่ายรัฐตามที่ปรากฏในการแถลงข่าวเมื่อ 23 กรกฎาคม 2562
(อ่านข่าว ERS ยื่นจม.เปิดผนึกถึง “สนธิรัตน์” https://bit.ly/3hji4ly)

#ERSFellowship #เข้าใจเพื่อไปต่อ #ไฟฟ้าเสรี

แสดงความคิดเห็นได้ที่: https://web.facebook.com/ERSFellowship/photos/a.299602063583142/1497547433788593