น้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำ ช่วยลด PM 2.5

0
366

มาตรการจำหน่ายน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำ รับมือ PM 2.5 ในช่วงหน้าหนาวของไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดยกรมควบคุมมลพิษ ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมมาตรการป้องกันและลดปัญหาฝุ่นควันพิษจากการปล่อยไอเสียยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่มีค่ากำมะถันสูง โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มปตท. จัดจำหน่ายน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำเป็นกรณีพิเศษ (เป็นปีที่ 2) ผ่านคลังน้ำมันพระโขนงและตามปั๊มน้ำมันโดยเน้นพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล กว่า 400 แห่ง ในช่วง 16 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นช่วงเวลาประจำปีที่มักจะมี PM 2.5 สูงเกินมาตรฐาน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

น้ำมันชนิดพิเศษนี้เป็นน้ำมันที่มีกำมะถันเพียง 10 PPM เทียบเท่ากับน้ำมัน Euro 5 ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ 5 เท่า คือน้ำมัน Euro 4 ซึ่งมีค่ากำมะถัน 50 PPM จะช่วยให้ฝุ่น PM 2.5 ลดลง 19-21% และควันดำลดลง 19-40% เมื่อเทียบในสัดส่วนไบโอดีเซลที่เท่ากัน (จากผลการทดสอบของสถาบันนวัตกรรม ปตท. ในรถกระบะรุ่นเก่าอายุ 8 ปี และรถกระบะรุ่นใหม่อายุ 3 ปี)

อย่างไรก็ดี ปริมาณการจ่ายน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำนี้ คาดการณ์ว่าปริมาณการจ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 40 – 50 ล้านลิตรต่อเดือน ซึ่งคิดเป็น 2-3 % ของปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลของทั้งประเทศที่ 1,900 ล้านลิตรต่อเดือน

ที่มา https://bit.ly/371A7bM

#ERSFellowship #เข้าใจเพื่อไปต่อ #PM25

แสดงความคิดเห็นได้ที่:https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/1505776462965690