น้ำมันดีเซลแพง… เพราะไบโอดีเซล ?

0
1552

Q: น้ำมันดีเซลแพง… เพราะไบโอดีเซล ?

A: ใช่ค่ะ เพราะที่ผ่านมาไบโอดีเซล 100% (B100) แพงกว่าน้ำมันดีเซลจากโรงกลั่นน้ำมัน (HSD) เสมอ บางช่วงเช่น ในเดือน ธ.ค. 63 แพงกว่ามากถึง 30 บาท/ลิตร บางช่วงเช่น ต.ค. 62 อาจจะแพงกว่าเพียง 5-6 บาท/ลิตร แต่ราคาหน้าปั๊มจะแพงมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเกรดของไบโอดีเซลว่าผสม B100 มากแค่ไหน* และรัฐเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันหรืออุดหนุนมากน้อยแค่ไหน โดยส่วนใหญ่อัตราภาษีสรรพสามิตมักจะไม่เปลี่ยน

เช่น เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63 ราคา B100 ที่ใช้ผสมน้ำมันดีเซลพื้นฐาน มีราคาอ้างอิงที่กำหนดโดยกระทรวงพลังงานสูงถึง 42 บาท/ลิตร โดยจะผันแปรตามผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ของฤดูกาลและปัจจัยตลาดอื่น ๆ เมื่อ B100 ถูกนำมาผสมกับน้ำมันดีเซลพื้นฐานที่ราคา 10 บาท/ลิตร เพื่อขายหน้าปั๊มจะมีการนำเงินจากกองทุนน้ำมันมาอุดหนุนราคาให้ต่ำลงเพื่อจูงใจให้มีการใช้ กล่าวคือ

B7 = +1.00 บาท/ลิตร

B10 = -2.50 บาท/ลิตร

B20 = -4.16 บาท/ลิตร

หมายเหตุ:

  1. + หมายถึง อัตราเก็บเงินเข้ากองทุน
  2. – หมายถึง อัตราอุดหนุนจากกองทุน
  3. เงินอุดหนุนบางส่วนเก็บมาจากกลุ่มผู้ใช้น้ำมันเบนซินด้วย

ทั้งนี้ ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยมักจะสูงกว่าราคาตลาดโลก เช่น ในเดือน ธ.ค. 63 ราคา CPO กรุงเทพฯ อยู่ที่ 40 บาท/กก. ในขณะที่ CPO มาเลเซียอยู่ที่ 27 บาท/กก. โดยราคา B100 ประเทศไทย(เฉลี่ย ธ.ค. 63) อยู่ที่ 42 บาท/ลิตร และราคา B100 มาเลเซีย(เฉลี่ย ม.ค.-พ.ย. 63) อยู่ที่ 26 บาท/ลิตร

การอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นนโยบายช่วยเหลือราคาสินค้าเกษตร อย่างไรก็ตาม ERS เห็นว่า ควรปรับโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงชีวภาพให้แข่งขันได้ และการอุดหนุนต่าง ๆ ควรทยอยลดลงเหลือ 0 ตามกรอบเวลาของ พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2560

*เช่น ดีเซล B20 มีส่วนผสม B100 20% กับดีเซลล้วน 80%

ที่มา

โครงสร้างราคาขายปลีก http://www.eppo.go.th/…/petro…/price/structure-oil-price

สถานการณ์เชื้อเพลิงชีวภาพ

http://www.eppo.go.th/epposite/index.php/th/petroleum/biofuel/situation-biofuel?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1

ราคามาเลเซีย

http://mpoc.org.my/monthly-palm-oil-trade-statistics-2020/

#เข้าใจเพื่อไปต่อ #ERSFellowship #คุณถามเราตอบ #ไบโอดีเซล

แสดงความคิดเห็นได้ที่: https://web.facebook.com/ERSFellowship/posts/1520372651506071