ปลูกป่าเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน…ยังไม่พอ

0
389

ปลูกป่า ? เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน …ยังไม่พอ

การปลูกป่าเพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์มีสิ่งที่ต้องคำนึงหลายข้อ ทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พลังงานของมนุษย์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อนร่วมกันด้วย

หากปลูกป่าให้ลดภาวะโลกร้อนอย่างมีประสิทธิผล …
1. ควรทำในพื้นที่เขตร้อนซึ่งต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีกว่า จึงดูดซับคาร์บอนไดออกไซต์จากบรรยากาศได้มากกว่า
2. ควรคำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าที่จะปลูกใหม่
3. การปลูกป่าแปลงใหญ่ ต้องคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมด้วย เพราะพื้นที่ปลูกป่าแปลงใหญ่ตามนโยบายรัฐต้องระวังผลกระทบต่อพื้นที่ทำกินของประชาชนด้วย

จากการศึกษาเกี่ยวกับ “ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิอากาศและป่า” พบว่า การปลูกต้นไม้ในเขตอบอุ่นหรือเขตหนาวที่ต้นไม้จะค่อยๆ โตนั้น อาจไม่ได้ผลดีนัก นอกจากนี้ การปลูกป่าทดแทนต้องระวังผลกระทบต่อระบบนิเวศด้วย เนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพอาจต่ำลงและพืชพรรณก็ไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

นอกเหนือจากการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการอนุรักษ์ป่าแล้ว การลดการปลดปล่อยคาร์บอนให้เป็น 0 โดยเฉพาะการใช้พลังงานสะอาดหมุนเวียนแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลก็เป็นประเด็นสำคัญที่ควรเร่งผลักดัน

ℹ️ ที่มา https://www.bbc.com/…/20200521-planting-trees-doesnt…

#ERSFellowship #เข้าใจเพื่อไปต่อ #โลกร้อน #ปลูกป่า

แสดงความคิดเห็นได้ที่:https://www.facebook.com/ERSFellowship/photos/a.299602063583142/1493068797569790/