รถเราเติมน้ำมันอะไรได้?​

0
8495

รถเราเติมน้ำมันอะไรได้?​ ? ⛽️

น้ำมันหน้าปั๊มมีให้เลือกมากมายเหลือเกิน รถยนต์รุ่นใหม่ ๆ อาจเลือกเติมได้หลายชนิด แต่ควรเช็คให้ดีว่าเติมน้ำมันผสมเชื้อเพลิงชีวภาพแบบไหนถึงจะปลอดภัยกับรถของคุณ หากเติมผิดชนิด แม้รถไม่พังทันทีแต่อุปกรณ์ก็จะเสื่อมสภาพเร็ว อาจจะต้องเสียค่าซ่อมบำรุงในภายหลัง

เช็ครายละเอียดรถรุ่นของคุณได้ที่ลิงค์ใน Comment* โดยทั่วไปรถแบบไหนจะใช้น้ำมันอะไรได้บ้าง ?
? รถที่สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ได้ต้องเป็นรถยนต์ที่ออกแบบมาเฉพาะ โดยวัสดุชิ้นส่วนต่างๆ เช่น โลหะ ยาง พลาสติก ต้องทนต่อการใช้งานกับเอทานอลได้ หากเติมผิดประเภทก็อาจจะทำให้อุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงเสื่อมโทรมได้เร็ว ทั้งนี้ รถยนต์ที่เก่ามากอาจจะไม่ควรใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์เลย
? รถที่ใช้น้ำมันดีเซลธรรมดา (ฺB10) เช่น รถกระบะ รถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุกขนาดใหญ่ทั่วไป ส่วน B7 นั้นจะเหมาะสำหรับรถเก่าและรถยุโรป แม้ไบโอดีเซลช่วยชำระห้องเผาไหม้ได้ดี แต่สิ่งที่ชะล้างออกมาอาจทำให้ไส้กรองน้ำมันอุดตันได้ นอกจากนี้ไบโอดีเซลอาจทำให้ชิ้นส่วนจากยางของปั๊มน้ำมันจะเสื่อมคุณภาพเร็ว

ชนิดน้ำมันตามสัดส่วนการผสมเชื้อเพลิงชีวภาพ
? เบนซิน 95 (ไม่ผสมเชื้อเพลิงชีวภาพเลย)
? แก๊สโซฮอล์ E10 มีน้ำมันเบนซิน 90 % และเอทานอล 10 %
? แก๊สโซฮอล์ E20 มีน้ำมันเบนซิน 80 % และเอทานอล 20 %
? แก๊สโซฮอล์ E85 มีน้ำมันเบนซิน 15 % และเอทานอล 85 %
? ดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (ความจริงคือดีเซล B10) มีน้ำมันดีเซล 90% และไบโอดีเซล 10%
? ดีเซล B7 มีน้ำมันดีเซล 93% และไบโอดีเซล 7%
? ดีเซล B20 มีน้ำมันดีเซล 80% และไบโอดีเซล 20%

? ทำไมต้องผสมน้ำมันกับเชื้อเพลิงชีวภาพ ?
เพราะทั้งเอทานอลและไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดและผลิตได้เองภายในประเทศโดยใช้ผลผลิตการเกษตร เช่น อ้อย มันสำปะหลัง กากน้ำตาล (ซึ่งเดิมเป็นของเสียจากโรงงานน้ำตาล) แอลกอฮอล์จึงเป็นสารเพิ่มค่าออกเทนที่ดีที่สุดของไทยในเวลานี้ ช่วยทำให้พืชผลทางเกษตรเหล่านี้มีราคาสูงขึ้น เป็นการเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานและทางเกษตร กระทรวงพลังงานจึงมีมาตรการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล (บี100) และเอทานอล ในภาคพลังงาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรปาล์มน้ำมัน อ้อย มันสำปะหลัง และอื่นๆ นอกจากนี้การใช้ไบโอดีเซลก็ยังมีส่วนช่วยลดมลพิษในอากาศ เช่น ลด CO, CO2, SO2 และ PM 2.5 ได้ อย่างไรก็ตาม เชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศไทยยังมีราคาสูงเทียบกับเชื้อเพลิงปิโตรเลียม รัฐบาลจึงต้องพึ่งพากลไกกองทุนน้ำมันฯในการส่งเสริม

อนึ่ง ยังมีน้ำมันเกรดพรีเมียมที่มีคุณสมบัติพิเศษ ต่างจากน้ำมันปกติที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งมีทั้งน้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซล แต่ก็ต้องจ่ายในราคาที่แพงกว่าลิตรละ 3-4 บาท น้ำมันเหล่านี้มีสารเติมแต่ง (Additives) ที่มีคุณสมบัติ เช่น ช่วยให้เครื่องยนต์มีกำลังเพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพเร่งแซงได้เร็วขึ้น มีส่วนผสมทำความสะอาดระบบเผาไหม้ เป็นต้น

#ERSFellowship #เข้าใจเพื่อไปต่อ #น้ำมันรถ

แสดงความคิดเห็นได้ที่: https://web.facebook.com/ERSFellowship/posts/1466302306913106