ราคาน้ำมันดีเซล ไทยVSทั่งโลก

0
110

? น้ำมันดีเซลธรรมดาของไทย เมื่อ 24 มิ.ย. 63 มีราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลก 4.15 บาท จัดอยู่ที่อันดับ 98 ของราคาน้ำมันค้าปลีกทั่วโลก

น้ำมันดีเซลเกรดที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในประเทศไทย คิดเป็น 74% คือ
“น้ำมันดีเซลธรรมดา” B10 คิดเป็น 13% ของการใช้กลุ่มดีเซลทั้งหมด ส่วน B20 ที่มีจำหน่ายเมื่อกรกฎาคม 2561 คิดเป็น 9% ถือว่าเติบโตรวดเร็ว เนื่องจากนโยบายอุดหนุนราคาผ่านกองทุนน้ำมัน เพื่อสนับสนุนเกษตรกร

น้ำมันดีเซลทั้ง 3 ประเภทเป็นน้ำมันดีเซล มีคุณภาพเหมือนกันทุกประการ แตกต่างกันเพียงแค่สัดส่วนของไบโอดีเซล คือ

  1. “น้ำมันดีเซลธรรมดา” มีสัดส่วนไบโอดีเซล 6 – 7% ราคา 22.39 บาท/ ลิตร
  2. น้ำมันดีเซล B10 มีสัดส่วนไบโอดีเซล 9 – 10% ราคา 39 บาท/ ลิตร
  3. น้ำมันดีเซล B20 มีสัดส่วนไบโอดีเซล 19 – 20% ราคา 14 บาท/ ลิตร

ℹ️ ราคาน้ำมันไทยอ้างอิงจากวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จาก http://www.eppo.go.th/

ℹ️ ราคาน้ำมันประเทศอื่น ๆ อ้างอิงจากวันที่ 22 มิถุนายน 2563 จาก
https://www.globalpetrolprices.com/diesel_prices/

#6ปีERS #เข้าใจเพื่อไปต่อ #ERSFellowship #เทียบราคาน้ำมัน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่: https://web.facebook.com/ERSFellowship/photos/a.299602063583142/1370304039846267