รู้จักไฮโดรเจน พลังงานแห่งอนาคต

0
1028

ไฮโดรเจนมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นพิษ เป็นธาตุที่มีมากที่สุดในจักรวาล ดวงอาทิตย์ก็มีไฮโดรเจนเป็นส่วนประกอบส่วนมาก ไฮโดรเจนตามธรรมชาติบนโลก จะรวมอยู่กับธาตุอื่นในสถานะต่าง ๆ เช่น ไฮโดรเจนรวมกับออกซิเจนคือ น้ำ (H2O) ไฮโดรเจนรวมกับคาร์บอน คือ ไฮโดรคาร์บอน ที่พบในก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และน้ำมัน

ไฮโดรเจน ถือว่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในฐานะแหล่งพลังงาน และยังใช้เป็น พาหะพลังงาน หรือ Energy Carrier โดยสามารถขนถ่ายพลังงานจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ ทั้งยังให้พลังงานต่อน้ำหนักสูงที่สุด เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงอื่น ๆ และสามารถผลิต (แยก) ได้จากสารอื่น ๆ ที่หลากหลาย ทำให้มีการนำไฮโดรเจนไปใช้ประโยชน์มากมาย เช่น
? NASA เริ่มใช้ “ไฮโดรเจนเหลว” เป็นเชื้อเพลิงยานอวกาศมาตั้งแต่ทศวรรษ 1950
? เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cell) ที่สามารถผลิต “พลังงานไฟฟ้า” จากปฏิกิริยาเคมีระหว่างไฮโดรเจนและออกซิเจน และสามารถนำไปใช้ในโรงไฟฟ้า ⚡️ หรือ ยานยนต์พลังไฮโดรเจนได้ ?

กระบวนการผลิตไฮโดรเจนด้วยการแยกจากสารประกอบอื่น ๆ โดยวิธีการหลักมี 2 รูปแบบ คือ 1. Steam Reforming และ 2. Electrolysis โดย Steam Reforming เป็นกระบวนการแยกไฮโดรเจนออกจากก๊าซมีเทน และ Electrolysis หรือกระบวนการไฟฟ้าเคมีจะแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำ

ปัจจุบัน พลังงานไฮโดรเจนอาจยังไม่เป็นที่แพร่หลาย แต่ด้วยประสิทธิภาพก็สามารถทำให้ไฮโดรเจนกลายเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่สำคัญได้ในอนาคต

ℹ️ ที่มา https://www.eia.gov/energyexplained/hydrogen/use-of-hydrogen.php
ℹ️ เพิ่มเติม อ่านข่าว บริษัท Equinor รัฐบริษัทพลังงานรายใหญ่ของนอร์เวย์ มีแผนดำเนินโครงการผลิตไฮโดรเจนและกักเก็บคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ที่ https://bit.ly/39UUXuh

#6ปีERS #ERSFellowship #เข้าใจเพื่อไปต่อ #ไฮโดรเจน

แสดงความคิดเห็นได้ที่: https://web.facebook.com/ERSFellowship/photos/a.299602063583142/1403087079901296