ลานจอดรถตลาดสามย่าน ผลิตไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์

0
1631

ลานจอดรถตลาดสามย่าน ผลิตไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์

สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงลานจอดรถของตลาดสามย่าน ให้กลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ ด้วยการติดตั้ง Solar Rooftop รวมพื้นที่หลังคา 4,000 ตารางเมตร มีกำลังติดตั้งขนาด 770 กิโลวัตต์ พร้อมด้วยระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 1.1 ล้านหน่วยต่อปี หรือเทียบเท่ากับค่าไฟฟ้า 4.4 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานขององค์กรพร้อมๆ กับสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการ Chula Smart City เพื่อพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นย่านแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์คุณค่าแก่ชุมชนและสังคม ผสานคุณภาพชีวิตและธุรกิจ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำรงชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วย 4 แนวคิดหลัก หรือ “SMART 4” ประกอบด้วย SMART MOBILITY, SMART ENERGY, SMART LIVING และ SMART ENVIRONMENT

ที่มา http://www.pmcu.co.th/?p=19338

#ERSFellowship #เข้าใจเพื่อไปต่อ #SolarCarpark

แสดงความคิดเห็นได้ที่: https://web.facebook.com/ERSFellowship/posts/1462197753990228