สำรวจตลาดไฟฟ้าเสรี EU: ข้อดี ข้อเสีย และสิ่งที่ต้องแก้

0
1298

สำรวจตลาดไฟฟ้าเสรี EU: ข้อดี ข้อเสีย และสิ่งที่ต้องแก้

เป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษที่สหภาพยุโรปก้าวเข้าสู่ระบบตลาดไฟฟ้าเสรี จากวันนั้นจนวันนี้โครงสร้างการผลิตและการจำหน่ายไฟฟ้ารวมทั้งรูปแบบของตลาดเปลี่ยนแปลงไปมาก การแข่งขันเสรีเข้ามาแทนที่การดำเนินการแบบผูกขาด ช่วยให้ประสิทธิภาพของระบบดีขึ้น แต่ก็พ่วงมาด้วยความท้าทายอีกมากเช่นกัน

?ข้อดี: กว่า 28 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้รวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างตลาดไฟฟ้าเสรี ช่วยให้ประชากรกว่า 500 ล้านคนได้รับประโยชน์ในด้านราคาและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

?ข้อเสีย: ตลาดในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่แบ่งเป็น Bidding Zone ตามประเทศ แต่การซื้อขายข้ามโซนยังมีข้อจำกัดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบในแต่ละประเทศ จึงยังไม่สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดของความเป็นตลาดใหญ่ในระดับสหภาพยุโรปได้

สิ่งที่ยังต้องแก้ไข: ขอบเขตของโซนต่างๆ มักถูกกำหนดด้วยเหตุผลทางการเมือง เช่น แบ่งเป็นประเทศต่างๆ มีข้อยกเว้นบ้าง คือ นอร์เวย์ เดนมาร์ก สวีเดน และอิตาลี ทำให้การแลกเปลี่ยนซื้อขายข้ามโซนยังยุ่งยากและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร นอกจากนี้ ความก้าวหน้าของพลังงานหมุนเวียน ประกอบกับการที่ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นและมีความต้องการใช้พลังงานหลากหลายรูปแบบมากขึ้น จึงยังจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างของระบบกันต่อไปอีก

ℹ️ที่มา

https://www.politico.eu/…/the-eus-electricity-market…/

#ERSFellowship #เข้าใจเพื่อไปต่อ #ไฟฟ้าเสรี

 

แสงดความคิดเห็นได้ที่: