อังกฤษรับมือไฟฟ้า Oversupply อย่างไร

0
479

การใช้ไฟฟ้าน้อยลงอย่างมากในช่วงวิกฤต COVID-19 ส่งผลกะทบต่อเสถียรภาพการจ่ายไฟของประเทศอังกฤษ ได้เช่นเดียวกับการที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงมากเกินไป⚡️ ⚡️ ⚡️

ในช่วง COVID-19 ชาวอังกฤษส่วนใหญ่ต้องอยู่บ้านหรือทำงานที่บ้านในช่วงล็อกดาวน์ ในขณะที่โรงเรียน สำนักงาน โรงงาน ร้านค้าและร้านอาหารต้องปิดตัวลง ทำให้ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมของอังกฤษลดลงกว่า 20% ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของประเทศอังกฤษจะหันไปใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานลมมากขึ้น เพราะสามารถควบคุมการตัดจ่ายไฟฟ้าได้ง่ายและรวดเร็วตามความผันผวนมากกว่าปรกติตามพฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟ้าตามบ้าน เมื่อเทียบกับสำนักงาน โรงงาน โรงเรียน ร้านค้า เป็นต้น ในขณะเดียวกันอังกฤษก็หยุดซื้อไฟฟ้าซึ่งส่งผ่านทางเคเบิลใต้ทะเลจากทวีปยุโรปเพื่อลดกำลังการผลิตไฟฟ้าเกิน รวมทั้งเจรจาให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อยหยุดการผลิต และให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำใช้ไฟฟ้าส่วนเกินสูบน้ำกลับขึ้นเหนือเขื่อน เพื่อเป็นการกักเก็บพลังงานและนำน้ำมาใช้ผลิตไฟฟ้าได้ใหม่เมื่อต้องการ

คนทั่วไปจะคิดว่าการที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อยลง การบริหารการจ่ายไฟจะทำได้ง่ายกว่ายามปรกติ ซึ่งไม่จริง ทั้งนี้เพราะหากมีกำลังผลิตไฟฟ้าสูงจ่ายเข้าระบบในขณะที่ความต้องการไฟฟ้าน้อยกว่ามาก ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการผันผวนในสถานการณ์ Lockdown ที่คนจะอยู่บ้านมากขึ้น และอาจส่งผลต่อเสถียรภาพของความถี่ (frequency) ของระบบสายส่งไฟฟ้าได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาของระบบตามมา เช่น ไฟดับ

ที่มา https://www.theguardian.com/…/low-demand-for-power…

#ERSFellowship #เข้าใจเพื่อไปต่อ #การผลิตไฟฟ้า

แสดงความคิดเห็นได้ที่:https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/1498622437014426